Om het scherpe tarief aan te kunnen bieden hanteren we de volgende 

voorwaarden:

 • Uiteraard is het eerste gesprek vrijblijvend. Wij gaan pas aan de slag als jij meer dan tevreden bent met ons voorstel.
 • Wij rekenen per hypotheek aanvraag standaard € 995,00 
 • Dit tarief geldt voor aankopen, oversluiten, verhogingen, ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid, etc
 • Ook voor de verhuurhypotheek geldt dit tarief.
 • Vanwege de hoge dossierkosten serviceproviders, berekenen wij voor de volgende banken:  Lot, Merius, Munt, Vista, Woonnu, een toeslag van 100 euro.  Munt rekent daar bovenop zelf € 150,00 administratiekosten bij verhogingen en/of wijzigingen.
 • Betaling voorschot op de nota t.h.v. € 375,00 wanneer de rente offerte is verstrekt.  Het restant betaald (€ 620,00 plus e.v.t.    € 100,00) je nadat de bindende offerte is afgegeven door de geldverstrekker. Betalingen graag via IDEAL.
 • Je bent in vaste loondienst of hebt een intentieverklaring van je werkgever óf je bent in tijdelijke dienst én je hebt de laatste 3 kalenderjaren in loondienst gewerkt. Uiteraard telt het inkomen uit pensioen ook mee.
 • Ook zelfstandigen kunnen profiteren van dit tarief, echter graag van te voren de inkomensverklaring zelfstandigen inleveren.

 • De hypotheekaanvraag is conform de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

 • Je hebt geen negatieve BKR-codering, wanneer blijkt dat de aanvraag daardoor wordt afgewezen,  betaal je de gemaakte kosten á € 250,00

 • De aangekochte woning is een reguliere woning, dus geen woonboot, particuliere erfpacht, etc.

 • Je vult van te voren het klantprofiel in, een uitnoding daarvoor krijg je via de mail. We kunnen ons zo een beter beeld vormen én een beter advies geven.

 • Je levert van te voren de werkgeversverklaring(en) aan

 • of je deelt jou informatie via de Ockto app

 • Ben je ouder dan 40?  Lever dan vooraf het pensioenoverzicht aan die je kunt vinden op 'www.mijnpensioenoverzicht.nl'. of je deelt jou informatie via de Ockto app

 • Je levert vooraf het feitelijk arbeidsverleden aan die je kunt vinden op 'www.uwv.nl/Particulieren/mijnuwv' of je deelt jou informatie via de Ockto app

 • Graag ontvangen wij een kopie paspoort of ID

 • Je levert de benodigde documenten in pdf formaat en uiteraard correct aan.

 • Wanneer je de geacepteerde offerte annuleert, zijn wij genoodzaakt om de in het dossier geinvesteerde uren in rekening te brengen. Het uurtarief is € 125,00 Dit bedrag is exclusief 21% BTW.

Phone icon

bel ons op
?????

email icon

Stuur een mail naar
?????

hous icon

Bezoek ons op
?????